Iniekcja strukturalna ściany

Problem: niewłaściwe wykonanie hydroizolacji ścian z bloczków betonowych w garażu podziemnym, skutkujące zawilgoceniami ścian i zalewaniem garażu.

1. zawilgocenia ścian garażu przed wykonaniem naprawy

2. podkucie i pogłębienie fug muru

3. wiercenie siatki otworów pod pakery iniekcyjne

4. płukanie otworów wodą pod ciśnieniem

5. montaż pakerów iniekcyjnych

6. zamknięcie pogłębionych fug cementem szybkowiążącym

7. przygotowanie składników żywicy iniekcyjnej

8. wtłoczenie iniektu za pomocą pompy dwukomponentowej

9. ściana po wtłoczeniu iniektu