Odwodnienia wykopów, igłofiltry, studnie odwodnieniowe

th02

Odwodnienia wykopów głównie polegają na wywołaniu depresji zwierciadła wody gruntowej do określonej głębokości i utrzymaniu tego zwierciadła na czas wykonywania robót za pomocą igłofiltrów lub studni odwodnieniowych. Jednakże właściwe wykonanie odwodnienia na terenach zurbanizowanych wiąże…

Czytaj dalej

Stabilizacja i wzmacnianie gruntów

th03

wzmocnienia i stabilizacja gruntu uszczelnienia gruntu Wzmocnienie uszczelnienia podłoża – wykonuje się w celu zwiększenia nośności gruntu pod fundamen­tami, zmniejszenia parcia gruntu na przylegające do niego budowle oraz zwiększenia odporu gruntu. W przypadku obiektów wykonywanych…

Czytaj dalej

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych

th05

sklejanie elementów konstrukcyjnych wzmacnianie budowli włóknami węglowymi Wzmacnianie konstrukcji budowlanych – czy też inaczej zwana naprawa konstrukcji żelbetowych wykorzystująca materiały takie jak kształtki, maty, iniekcje ciśnieniowe oraz taśmy węglowe to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań w…

Czytaj dalej

Uszczelniania i naprawy istniejących konstrukcji budowlanych

th01

uszczelnienia rys i pęknięć metodą iniekcji ciśnieniowej uszczelnienia przerw roboczych uszczelnianie ścian szczelinowych naprawy i uszczelnianie dylatacji uszczelnienia podszybi windowych stabilizacja i uszczelnianie gruntu wzmacnianie i zszywanie konstrukcji murowych oraz żelbetowych metodami iniekcyjnymi naprawy (wraz…

Czytaj dalej